Naše odredbe

Pročitajte naše Uvjete korištenja te Uvjete sudjelovanja

Naši odvjetnici zahtijevaju da ovo objavimo i da se Vi složite s objavljenim. Prije korištenja naših usluga trebate pročitati, razumijeti i složiti se s našim odredbama.

Imamo dva različita pravilnika.

Sljedeće „Odredbe za korisnike" obvezujuće su za svaki posjet našoj stranici Gigajob.com.
 
Odredbe za korisnike
(Verzija 1.2 datirana 22. travnja 2013.)
Ako ne pristanete na ove odredbe i uvjete, ne možete koristiti naš online sadržaj i morate se suzdržati od ulaska na našu mrežnu stranicu.
1. Općenito
Gigajobov online sadržaj izdan je od strane Netzmarkta, s registriranim uredom u bavarskom gradu Erlangenu u Njemačkoj. Pretpostavlja se da posjetitelji (dalje u tekstu oslovljeni kao „korisnici“) u potpunosti prihvaćaju sljedeće odredbe i uvjete korištenja svih Netzmarktovih Internet usluga. Nadalje, određene dodatne klauzule i/ili klauzule odstupanja mogu se početi primjenjivati na uporabu određenih usluga ili obilježja usluga. Preusmjereni ste na te klauzule čak i prije nego pokušate koristiti važnu uslugu ili obilježja usluga. Ako koristite ovu mrežnu stranicu, prihvaćate valjanost ovih odredbi i uvjeta korištenja. Ako ne prihvaćate ove odredbe i uvjete, onda ne možete koristiti naš online sadržaj i morate se suzdržati od ulaska na našu mrežnu stranicu.
2. Uvjetna učinovitost naših internetskih usluga
Ako korisnik iskoristi ovaj online sadržaj bez bilo kakvog plaćanja Netzmarktu, automatski se odriče bilo kakve obveze izvršenja prema Netzmarktu. Netzmarkt zadržava pravo promjene, brisanja ili proširivanja svih neplaćenih usluga ili izvršenja dužnosti, u potpunosti ili djelomično, svojevoljno i bez prethodne obavijesti. Stoga korisnici ne mogu polagati pravo na korištenje ili dostupnost usluge ili određenih obilježja usluge dokle god nisu ušli u pravno obvezujući pisani ugovor s Netzmarktom u kojem im Netzmarkt jamči pružanje određenih usluga za naknadu.
3. Odgode izvršenja dužnosti
Netzmarkt nadoknađuje odštetu korisniku za određene gubitke/štete koje proizlaze iz odgoda izvršenja dužnosti obećanih u ugovoru, do najvišeg iznosa kojeg je korisnik uplatio Netzmarktu u posljednja 24 mjeseca, prije pojave takvih odgoda izvršenja dužnosti za koje su već platili Netzmarktu.
4. Odgovornost
Netzmarkt ne jamči niti za jedan podatak prenesen putem svoje infrastrukture, odnosno za njegovu potpunost, točnost ili važnost; niti da su oni oslobođeni od prava trećih stranaka. Zahtjevi na temelju odgovornosti protiv Netzmarkta, uzrokovani korištenjem ponuđenih sadržaja (uslijed pogrešnih ili nepotpunih podataka), u načelu su isključeni ako ne postoji dokaz ili namjerni nemar od strane Netzmarkta. Ovo se odnosi na moguće posljedične štete uzrokovane korisniku dok koristi ovu internetsku ponudu. Sigurnost podatkovnih mreža, na kojima Netzmarkt izdaje online sadržaje, je ograničena. Stoga Netzmarkt ne prihvaća nikakvu odgovornost za greške i smetnje koje postoje u samom sustavu ili u drugim sustavima sudionika ili u korisnikovom internom sustavu. Zato bi se korisnik trebao suzdržati od podnošenja bilo kakvog odštetnog zahtjeva čija je pravna osnova izvan smetnji pripisivih jednoj od stranaka Netzmarktovih dogovorenih dužnosti izvršavanja. Posebice bi se korisnik trebao suzdržati od zahtijevanja bilo kakvih odšteta uzrokovanih navodnim računalnim virusima poput trojana. Od ranije navedenih ograničenja odgovornosti, propisi sukladni odlomku 309 br. 7 (odgovornost u slučaju povrede života, tijela, zdravlja te zbog općenitog nemara) i br. 8 BGB-a (ostale odgovornosti uzrokovane zatajenjem izvršenja dužnosti) ostaju nepromijenjene.
5. Poveznice/Upućivanja na druge mrežne stranice
Netzmarkt nije odgovoran za poveznice na Gigajobovim mrežnim stranicama koje vode na mrežne stranice treće stranke. Nadalje, Netzmarkt se ograđuje od svih online sadržaja koji pripadaju trećim strankama. Korisnik bi se neopozivo trebao suzdržavati od držanja Netzmarkta odgovornim za nezakonit, varljiv, neispravan ili nepotpun sadržaj povezanih mrežnih stranica (i/ili za štete koje bi se mogle njima pripisati).
6. Autorska prava i zaštitni znakovi
Sva autorska prava i zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima i spomenuti su na našoj mrežnoj stranici isključivo u informativne svrhe. Puko spominjanje registriranog zaštitnog znaka ne bi trebalo dovesti do zaključka da nije zaštićeno pravima treće stranke.
7. Sudjelovanje trećih stranaka
Gigajobov online sadržaj sastoji se uglavnom od doprinosa trećih stranaka (npr. tekstova i slika) koje Netzmarkt u pravilu izdaje besplatno (npr. objave korisnika). Netzmarkt ne može pretraživati i proučavati takve sadržaje trećih stranaka niti primijenjivati izravnu aktivnu kontrolu nad njima. Stoga, Netzmarkt također ne prihvaća nikakvu odgovornost za to. Korisnik bi trebao biti svjestan da može biti izložen (u kontekstu ove mrežne stranice) uznemirujućim sadržajima koji mogu biti pogrdni, uvredljivi ili neugodni. Ako doprinos trećih stranaka krši korisnikova prava, korisnik se obvezuje da će pokrenuti pravni postupak isključivo protiv kršitelja zakona (npr. autora dotičnog doprinosa) a ne protiv Netzmarkta.
8. Zaštićeni sadržaji
Ova je internet ponuda, uključujući i sve njene dijelove (kao i temeljne baze podataka), zaštićena autorskim pravom i namijenjena je isključivo za individualnu, privatnu uporabu. Svaka uporaba izvan navedenoga područja, posebice uključenje u intranet ili internet ponudu, smatra se kršenjem prava koje će rezultirati u obvezi plaćanja naknade. Svaka komercijalna uporaba sadržaja, podataka ili obilježja web dizajna nedopuštena je bez Netzmarktove pisane dozvole. Ovo se posebice odnosi na dupliciranja kopiranjem i prijevodima te također na spremanja i preradu u elektroničkim sustavima.
9. Isključenje garancije
Korisnik ovu internetsku ponudu koristi isključivo na vlastiti rizik. Usluge ili obilježja usluga koje u svakom slučaju Netzmarkt smatra prikladnim, ponuđene su ovisno o dostupnosti. Netzmarkt ne jamči da su usluge/obilježja usluga uvijek dostupne bez prekida i grešaka te na pravovremen i pouzdanan način. Posebice Netzmarkt ne jamči točnost i pouzdanost podataka zaprimljenih putem ove internetske ponude ili kakvoću dobara, usluga ili podataka primljenih u svezi ove internetske ponude. Također, Netzmarkt ne jamči da online sadržaji odgovaraju očekivanjima korisnika. Kada skida i na ostale načine zaprima sadržaje u vezi s ovom internetskom ponudom, korisnik to čini na vlastiti rizik. Korisnici su sami odgovorni za štete na svojim računalnim sustavima ili drugim tehničkim napravama, za gubitak podataka, ili za druge štete uzrokovane skidanjem sadržaja ili drugim prijenosima u vezi s ovom internetskom ponudom. Prijedlozi koje korisnik prima u kontekstu ove internetske ponude ne jamče ništa od strane Netzmarkta osim ako isto nije prethodno dogovoreno ugovorom.
10. Salvatorna klauzula
Ukoliko neka klauzula od ovih odredbi i uvjeta ne odgovara postojećim zakonima, ona ne utječe na ostale klauzule, koje ostaju nepromijenjene. Nedjelotvorne stavke bi se mogle zamijeniti, ako je moguće, djelotvornima s ciljem ispunjavanja željenih ekonomskih i/ili pravnih ciljeva.
 

 

Ako želite objaviti svoj sadržaj na Gigajobu, također trebate pristati na sljedeće Odredbe za pridonositelje prije nego što ćete moći započeti objavljivati svoje oglase (životopise i/ili ponude za posao).
 
Općenite odredbe i uvjeti sudjelovanja
(Verzija 1.5 datirana 22. travnja 2013.)
1. Općenito
Netzmarkt Internet Service GmbH & Co. KG (“Netzmarkt”), sa sjedištem u bavarskom gradu Erlangenu u Njemačkoj, dopušta posjetiteljima ove mrežne stranice („korisnicima“) da sami besplatno doprinose stranici (ili eventualno pod određenim uvjetima). Koristeći ovu mrežnu stranicu doprinositelj automatski daje svoj potpun i neograničen pristanak na ovdje navedena pravila. Korisnici koji žele postati doprinositelji moraju pročitati, potvrditi i poštovati potonje odredbe.
2. Uvjeti usluge
Doprinositelj je pročitao i u potpunosti prihvaća sve uvjete usluge za korištenje ove internetske stranice.
3. Zadržavanje prava
Netzmarkt zadržava pravo privremenog ili trajnog zaustavljanja ili mijenjanja bilo kojeg doprinosa ili objave na stranici iz bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku. Netzmarkt također zadržava pravo zabrane, bilo djelomično ili u potpunosti, korištenja ove stranice. Doprinositelj neopozivo potvrđuje Netzmarktovo pravo. Osim toga, doprinositelj se odriče prava na osporavanje Netzmarktovih odluka glede odobravanja/neodobravanja doprinosa ili doprinositelja. Doprinositelj se također odriče prava proglašavanja Netzmarkta odgovornim za bilo kakva ograničenja, izmjene, smetnje, opozive ili obustave ili bilo koje navodne gubitke, povrede ili štete koje proizlaze iz ili su vezane za izvršenje ranije spomenutih ovlasti.
4. Zakonska odgovornost
S obzirom na velik broj doprinosa Netzmarkt nije u mogućnosti detaljno nadgledati ili aktivno kontrolirati sadržaj koji doprinositelji objavljuju (podatke, tekst, softver, tonske snimke, fotografije, grafičke prikaze, video snimke ili druge izabrane materijale). Stoga Netzmarkt ne preuzima zakonsku odgovornost za doprinositeljev sadržaj. Doprinositelj preuzima svu zakonsku odgovornost za svoj vlastiti sadržaj te izdavanje ili privatan prijenos istoga unutar Netzmarktove infrastrukture. Ako treća stranka krši doprinositeljeva prava, doprinositelj se slaže da će pokrenuti pravni postupak isključivo protiv treće stranke a ne protiv Netzmarkta ili Netzmarktovih predstavnika.
Doprinositelj se slaže da će stupati u skladu sa svim zakonskim propisima. U slučaju nepridržavanja, doprinositelj se slaže da će Netzmarktu izvršiti naknadu za bilo kakvu nastalu štetu ili gubitak. Doprinositeljeva suglasnost uključuje (ali nije ograničena na) detaljno pregledavanje sadržaja radi provjeravanja da se ne narušavaju autorska prava, zaštitni znakovi, patenti, konkurencija, građanska prava ili zakoni o odgovornosti za proizvode.
Netzmarkt je posebice osjetljiv na povezivanje s bilo kakvom povredom ugleda uzrokovanom sadržajem koji krši sljedeće njemačke zakonske norme: pornografija (§184 StGB), zavođenje (§ 130 StGB), kleveta, ogovaranje i sramoćenje karaktera (§ 185-188 StGB) te poticanje na zločin (§ 130a StGB). U slučaju da doprinositelj objavi sadržaj koji krši ove zakone, doprinositelj se ovim putem slaže da će Netzmarktu platiti naknadu za gubitak ili štetu.
Poveznice trećih stranaka uglavnom nisu dozvoljene u doprinositeljevom sadržaju osim ako nije drukčije naznačeno u Netzmarktovim pravilima, odredbama i uvjetima korištenja. Doprinositelj potvrđuje da je isključivo on/ona sam odgovoran/odgovorna za svaki sadržaj/mrežnu stranicu trećih stranaka čiju poveznicu objavljuje. U slučaju povezivanja, doprinositelji ovime preuzimaju odgovornost osiguravanja da je sadržaj trećih stranaka u skladu s Netzmarktovim odredbama doprinošenja, korištenja i sudjelovanja. Doprinositelj također potvrđuje da Netzmarkt nije odgovoran ni za kakav sadržaj koji pripada trećim strankama.
5. Kvaliteta doprinosa
Doprinositelj se ovime slaže da će njegov/njen sadržaj biti oslobođen od prava trećih stranaka. Nadalje, doprinositelj se slaže da su svi predstavljeni podaci istiniti, potpuni, važeći ili objavljeni s dobrom nakanom te da ne sadrže klevetu, ogovaranje i sramoćenje karaktera ili grub i uvredljiv jezik. Doprinositelji se također slažu da neće u okviru svog sadržaja oglašavati sebe ili treću stranku.
6. Izmjena sadržaja
Netzmarkt zadržava pravo izmjene, skraćivanja, dodavanja ili brisanja bilo kojeg doprinositeljevog sadržaja po svom vlastitom nahođenju. Doprinositelj ovime potvrđuje da se u potpunosti slaže s Netzmarktovim pravom na izmjenu njegovog/njenog sadržaja.
7. Objava doprinosa
Doprinositelj jamči da je jedini vlasnik prava na doprinose. Za potrebe objavljivanja sudionik ovim putem sva prava koja polaže na svoj sadržaj prenosi na Netzmarkt, dokle god je to zakonski dozvoljeno. Netzmarkt prihvaća ovaj prijenos. Namjeravana Netzmarktova uporaba sadržaja uključuje objavljivanje na ovoj ili drugim mrežnim stranicama, kao i objavu u obliku upozorenja elektroničkom poštom, e-biltena, tiskanih medija, softvera i ostalih vrsta medija. Doprinositelj potvrđuje da se za objavu podnesenog sadržaja ne mogu potraživati od Netzmarkta nikakvi zahtjevi za kompenzacijom (tj. naknade za uporabu, naknade za licencu itd.). Doprinositelj se slaže da će svoj sadržaj besplatno dati Netzmarktu na korištenje.
Netzmarktu se ovim putem dozvoljava objavljivanje doprinositeljevih sadržaja u svakom uredničkom smislu, čak i na platformama koje vode treće stranke. Netzmarkt nije odgovoran za obranu doprinositeljevih autorskih prava.
8. Brisanje doprinosa/sadržaja
Ako bi nakon objave doprinositelj želio promijeniti ili izbrisati svoj sadržaj, on/ona je obavezan koristiti upravljačko sučelje mrežne stranice. Ne postoji drugi načini (elektronička pošta, telefonski poziv, faks itd.) za obavještavanje o izmjeni ili brisanju. Može doći do malog kašnjenja prije nego se uspješna izmjena ili brisanje uoči na svakoj mrežnoj stranici. Ako je bilo koja treća stranka (poput tražilica, internetskih kataloga, Netzmarktovih marketinških partnera, tiskanih publikacija itd.) također preuzela sadržaj od doprinositelja, Netzmarkt odbija svaku odgovornost.
Netzmarkt također ne preuzima obavezu rada s trećim strankama glede željenih izmjena ili brisanja, čak i ako je došlo do navedenih radnji uz Netzmarktov pristanak ili dopuštenje. Isključivo je doprinositeljeva dužnost i odgovornost da izravno kontaktira i komunicira s trećim strankama glede uklanjanja ili mijenjanja doprinositeljevog sadržaja. Doprinositelj ovime izjavljuje da u ovakve slučajeve neće uključivati Netzmarkt ili njegove predstavnike.
9. Zluporaba od strane trećih stranaka
S obzirom na prirodu Interneta, sav doprinositeljev objavljeni materijal (ili njegov dio) je nažalost u opasnosti da bude preuzet, distribuiran ili zlouporabljen od strane trećih stranaka. Netzmarkt ovim putem jasno odbija svaku odgovornost za zluporabu, preuzimanje ili distribuciju doprinositeljevog sadržaja od strane trećih stranaka. U takvim slučajevima doprinositelj se slaže da neće podnijeti žalbu ili pravne korake bilo koje vrste protiv Netzmarkta ili njegovih predstavnika.
10. Povjerljivost
Doprinositelj je isključivo sam odgovoran za držanjem svog korisničkog imena i zaporke u tajnosti. Ako se sumnja na zluporabu ili lošu primjenu, Netzmarkt treba odmah biti obaviješten. Doprinositeljeva je odgovornost odjaviti se na kraju svakog rada, ako i kad druge osobe koriste isto računalo.
11. Odgovornost treće stranke
U slučaju kršenja odredbi i uvjeta utvrđenih ovdje, doprinositelj odmah po zahtjevu oslobađa Netzmarkt i njegove predstavnike odgovornosti za bilo koja potraživanja treće stranke.
12. Obveze između doprinositelja i Netzmarkta
Ukoliko doprinositelj prekrši bilo koje od pravila postavljenih u ovim odredbama i uvjetima sudjelovanja, doprinositelj je obavezan Netzmarktu nadoknaditi štete i gubitke. Netzmarkt nije odgovoran za gubitak ili štetu koja proistječe iz prestanka pridržavanja odredbi i uvjeta korisnika ili doprinositelja.
Opseg Netzmarktove zakonske odgovornosti prema doprinositelju neće biti veći od iznosa kojeg je doprinositelj platio u 24 mjeseca koja prethode slučaju odgovornosti, cjelokupni iznos za izvedbu koji je doprinositelj platio za navedenu uslugu.
Izvan ograničenja gore navedene odgovornosti odredbe prema §309 br. 7 (odgovornost u slučaju ozljede života, tijela, zdravlja kao i grubi nemar) i br.8 BGB (ostale odgovornosti zbog prestanka izvršavanja dužnosti) ostaju nepromijenjene.
13. Zaštita podataka/privatnosti
Doprinositelj ovime izjavljuje da se slaže s Netzmarktovim pravilima o privatnosti kao što stoji na našoj Gigajob mrežnoj stranici („Privatnost“).
U skladu s §33 odlomkom 1 Federalnog zakona o zaštiti i §4 Uredbe o zaštiti podataka u teleuslugama, doprinositelj se ovim putem obavještava da će Netzmarkt spremiti doprinositeljevu adresu u strojno čitljivom obliku i strojno ga obraditi za zadatke dozvoljene ugovorom. Postoji mogućnost da se podaci navedeni na ovoj stranici sastoje od osobnih i poslovnih podataka (adrese elektroničke pošte, imena, poštanske adrese). Doprinositelj ovim putem izjavljuje da je isključivo dobrovoljno otkrio ove podatke.
Netzmarkt povjerljivo rukuje doprinositeljevim podacima ali ne može isključiti ili jamčiti da podaci neće biti špijunirani, promijenjeni ili izbrisani putem nepravilnosti u radu, tehničke smetnje, hakera itd. Netzmarkt nije odgovoran za spremanje ili arhiviranje bilo kakvih podataka. Netzmarkt nije odgovoran za zamjenu podataka.
14. Salvatorna klauzula
Čak i ukoliko je neka od odredbi iz ovog sporazuma prema postojećim zakonima učinjena manje važnom, ona ni na koji način ne utječe na ni ne narušava zakonitost ostalih odredbi. Nedjelotvorne stavke bi se mogle zamijeniti s djelotvornima, gdje god je to moguće, radi zadovoljavanja primjenjivih ekonomskih i/ili pravnih ciljeva.
 
 
Pravo opoziva ugovora
Pravo na opoziv ugovora za usluge Gigajoba koje snose troškove

Imate zakonsko pravo, bez navođenja bilo kakvih razloga opozvati Vaš ugovor s Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG. Rok za opozivanje ugovora iznosi 14 dana od sklapanja ugovora. Kako bi izvršili svoje pravo na opoziv ugovora, morate obavijestiti Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG izričito u pismenom obliku. ( npr. putem pošte, faxom ili elektroničkom poštom).

Da bi zadržali Vaše pravo na opoziv ugovora dužni ste nam pismeno, u gore navedenom roku, dostaviti Vašu odluku.
Posljedice opoziva ugovora

Nakon opoziva Vašeg ugovora dužni smo Vam nazad isplatiti sav novac koji ste nam uplatili, najkasnije 14 dana od dana kada smo dobili Vaše pismeno obrazloženje o opozivu ugovora. U tom slučaju koristimo isto sredstvo plaćanja kojim ste Vi prvobitno platili Vaš račun. Osim u slučaju da je unaprijed drugačije dogovoreno. Naknade za povrat uplate neće biti naplaćene.

UUkoliko ste već u tijeku roka za opoziv ugovora Vi zahtijevali da počnemo ss pružanjem naših usluga, onda ste nam dužni platiti određeni iznos. Taj iznos biti će izračunat na temelju vremena tijekom kojeg ste koristili naše usluge, naravno, proporcionalno vremenski od cijelog iznosa usluge.
 
Gornji članci su pravni tekstovi koji nisu uvijek laki za razumijeti ali su, bez obzira na to, za Vas važni i obvezujući. Stoga ih pažljivo pročitajte. Za Vas smo pripremili neke druge stranice. Na njima ćemo „normalnim jezikom" objasniti najbolje načine korištenja Gigajoba. Te su stranice samo za Vaše lakše razumijevanje. U slučaju razlika u značenju između njih i pravnih tekstova koji se nalaze na ovoj stranici, pravni tekstovi imaju prednost. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju.

Gigajob za posloprimce
Pomoć: Česta pitanja i odgovori za posloprimce

Gigajob za poslodavce
Pravila za oglase za posao
Pomoć: Česta pitanja i odgovori za poslodavce

Gigajob za savjetnike
Pomoć: Česta pitanja i odgovori za savjetnike